Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

Seminaria doktorskie

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej prowadzone są seminaria doktorskie z ekonomii i z filozofii dla pracowników i studentów studiów doktoranckich. Dla każdego seminarium data zamknięcia listy uczestników przypada domyślnie na pierwszy dzień zajęć tego seminarium w semestrze lub po wyczerpaniu się miejsc. Rezygnację z zajęć prosimy zgłaszać telefoniczne pod numerem 22 234 64 17.

 

Uwaga! Doktoranci z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zapisują się na zajęcia na swoim Wydziale.

Uwaga! Zapisy na wszystkie seminaria zostały z dniem 11 października zamknięte!

Stypendium na wyjazd do North China University of Technology

43115_201209201106381bGpi
North China University of Technology (Chiny) zaprasza 10 studentów Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w wymianie bilateralnej i do ubiegania się o stypendium Chinese Government Scholarship w semestrze wiosennym 2018 (od początku marca do połowy lipca). Uczestnicy wymiany otrzymają stypendium oraz darmowe zakwaterowanie.
Oferta skierowana do studentów WAiNS drugiego stopnia (w zakresie Business Administration).

Program ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Profesor Andrzej Biłat - redaktor naczelny "Studiów Semiotycznych"

bilat
Powstałe w 1970 r. „Studia Semiotyczne” należą do najbardziej cenionych polskich czasopism filozoficznych. Prof. Andrzej Biłat z WAiNS jest ich naczelnym redaktorem od grudnia 2015 r.

Doktor Robert Kędziora opublikował Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego

16425-kodeks-postepowania-administracyjnego-komentarz-robert-kedziora-okladka_1
Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazało się wznowienie Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa dra Roberta Kędziory, pracownika Zakładu Prawa i Administracji WAiNS.

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".