Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

Seminaria doktorskie

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej prowadzone są seminaria doktorskie z ekonomii i z filozofii dla pracowników i studentów studiów doktoranckich. Dla każdego seminarium data zamknięcia listy uczestników przypada domyślnie na pierwszy dzień zajęć tego seminarium w semestrze lub po wyczerpaniu się miejsc. Rezygnację z zajęć prosimy zgłaszać telefoniczne pod numerem 22 234 64 17.

 

Uwaga! Doktoranci z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zapisują się na zajęcia na swoim Wydziale.

Dr S. Sikorski współredaktorem tomu "Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne"

Sikorski książka

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez szpitale publiczne, zaprezentowanego w ujęciu prawnym i ekonomicznym, a także ze szczególnym uwzględnieniem problemów pojawiających się w praktyce. W opracowaniu przedstawiono sposób organizacji pracy szpitali oraz koszty, jakie są ponoszone na skutek niewykorzystywania potencjału leczniczego, zwłaszcza w odniesieniu do kolejek oczekujących na usługi medyczne.

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich pracowników sektora ochrony zdrowia publicznego i prywatnego oraz dla administracji szczebla centralnego oraz samorządowego. Zainteresuje także prawników prowadzących działalność związaną z ochroną zdrowia oraz naukowców.

Seminarium z filozofii nauki - dr Michał Stelmach

looking-up-in-circlular-architecture_925x
We wtorek 22 maja 2018 r. zapraszamy na seminarium z filozofii nauki przy WAiNS. Referat pt. "Wybrane stanowiska filozoficzne w kwestii intuicji w ujęciu historycznym i problemowym" wygłosi dr Michał Stelmach. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.15, w sali 228, w Gmachu Głównym PW, a poprowadzi je dr Paweł Stacewicz. Więcej informacji o seminarium tutaj

Wspomnienie o zmarłej prof. dr hab. Lidii Białoń-Soczyńskiej

tealight-2692556_640

Z głębokim żalem środowisko wieloletnich współpracowników prof. dr hab. Lidii Białoń-Soczyńskiej przyjęło wiadomość o Jej śmierci w dniu 20.05.2018 r.

Prof. dr hab. Lidia Białoń-Soczyńska pracowała w szkolnictwie wyższym od 1957 r. W Politechnice Warszawskiej pracowała w latach 1965-2004.  Była specjalistką w zakresie nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu i marketingu. Prowadziła wykłady, ćwiczenia i seminaria z ekonomii na wszystkich typach studiów (dziennych, wieczorowych, zaocznych). Była autorką publikacji książkowych z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu: monografii, studiów i rozpraw, podręczników, skryptów, artykułów naukowych, redaktorką materiałów pokonferencyjnych, a także recenzentką publikacji naukowych. 

Trzy książki współredagowane przez ks. dra Jacka Połowaniuka

mlodziez_i_przeslanie_kosciola
Młodzież i przesłanie Kościoła. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
mlodziez-wartosci-kultura
Młodzież. Wartości. Kultura. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,
mlodziez-i-doswiadczenie-wiary
Młodzież i doświadczenie wiary. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Wspomnienie o zmarłym prof. dr Tadeuszu Obrębskim

candle-1750640_640

Z głębokim żalem środowisko wieloletnich współpracowników prof. dr Tadeusza Obrębskiego przyjęło wiadomość o Jego śmierci w dniu 31.05.2018 r. Prof. dr Tadeusz Obrębski pracował w szkolnictwie wyższym ponad 60 lat. W Politechnice Warszawskiej w latach 1973-2004.  Był specjalistą w zakresie nauk ekonomicznych – mikro- i makroekonomii.  

Był autorem publikacji z zakresu ekonomii: monografii, podręczników, skryptów, artykułów naukowych, referatów na konferencje naukowe krajowe i zagraniczne a także recenzentem publikacji naukowych, prac doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.

13.06.2018 - siódme seminarium naukowe WAiNS

krol

UWAGA, zmiana godziny!

Zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim, siódme posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Seminarium odbędzie się w środę, 13 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali 206 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Referat pt. Ontologia formalna prawa wygłosi dr hab. Zbigniew Król, prof. PW, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

Spotkanie poprowadzi dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych, PW).

Szansa na logo HR dla Politechniki Warszawskiej

LOGO HR 

Human Resources 

Excellence in Research

  • Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała inicjatywę Politechniki Warszawskiej dotyczącą wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, warunkującego otrzymanie przez Politechnikę Warszawską logo HR Excellence in Research (logo HR).

Koncert z okazji dziesięciolecia WAiNS PW - środa 16.06.2018 r.

16.06.2018 r, sobota, godz. 19:00 w Małej Auli w Gmachu Głównym PW:

Rektor Politechniki Warszawskiej wraz z Dziekanem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych oraz Samorządem Studentów zapraszają na CIII koncert z cyklu "Wielka Muzyka w Małej Auli". Wydarzenie zostało zorganizowane w związku z obchodami jubileuszu 10-lecia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

W programie:

  • XI Koncert Galowy Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej "The Engineers Band" (dyrygent: Dariusz Łapiński) za specjalnym udziałem
  • Orkiestry Reprezentacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (soliści: Judyta Nowak-Labuń, Kuba Jurzyk; dyrygent: Tomasz Labuń).

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Organizacja konferencji i innych wydarzeń po wejściu RODO

Wejście nowych przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zmienia wymagania w zakresie ochrony takich danych. Wiąże się to między innymi ze zmianami w obszarze zbierania danych osobowych w trakcie przygotowania konferencji naukowych, seminariów i innych wydarzeń na Wydziale (np. do zbierania danych osobowych nie używamy portali, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony (np. google, docs itp.)) oraz obowiązków informacyjnych.

Osoby organizujące różnego rodzaju wydarzenia mogą kierować pytania związane z nowymi zasadami ochrony danych oraz obowiązkami informacyjnymi do Dziekana WAiNS. Dostępne są również gotowe klauzule informacyjne dla uczestników konferencji dotyczące przetwarzania danych w celach związanych z organizacją i obsługą konferencji.

Wielka Muzyka w Małej Auli (CIII koncert z cyklu)

piano-1655558_640

Data: 16 Czerwca 2018, sobota 19:00; Miejsce: Mała Aula, Gmach Główny PW

W programie:

  • XI Koncert Galowy Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej "The Engineers Band" (dyrygent: Dariusz Łapiński) za specjalnym udziałem
  • Orkiestry Reprezentacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (soliści: Judyta Nowak-Labuń, Kuba Jurzyk; dyrygent: Tomasz Labuń).

Zespół Historii Matematyki Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

logo-IHN-PAN

25.06.2018 r. w godzinach 11.30-14.30 na WAiNS w Gmachu Głównym PW (s. 206) odbędzie się spotkanie Zespołu Historii Matematyki Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. W planie:

  1. Podstawy matematyki - historia i współczesne problemy, prof. Zbigniew Król;
  2. Gottlob Frege o prawdzie w okresie wydawania dwóch tomów "Grundgesetze der Arithmetik" (1893, 1903), prof. Gabriela Besler;
  3. Stefana Mazurkiewicza badania podstaw matematyki, prof. Wiesław Wójcik.

ATHENS 17-25.11.2018

2 lipca rozpocznie się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2018 (która odbędzie się w dniach 17-25.11.2018 r.)

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".