Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Konkurs na prace magisterskie

logo_TPP_2015

Trwa XI edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Prace magisterskie dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski można zgłaszać do 23 października 2017 r. Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości blisko 50.000 zł, publikacje i staże.

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

Nowelizacja Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

24 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”, regulująca procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE).

Seminaria doktorskie

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej prowadzone są seminaria doktorskie z ekonomii i z filozofii dla pracowników i studentów studiów doktoranckich. Dla każdego seminarium data zamknięcia listy uczestników przypada domyślnie na pierwszy dzień zajęć tego seminarium w semestrze lub po wyczerpaniu się miejsc. Rezygnację z zajęć prosimy zgłaszać telefoniczne pod numerem 22 234 64 17.

 

Uwaga! Doktoranci z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zapisują się na zajęcia na swoim Wydziale.

Inauguracja 2017/2018

Politechnika-Warszawska-otwiera-nowy-kierunek-studiow-interdyscyplinarnych
Dziekan i Rada Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ma zaszczyt zaprosić naszych Studentów, Pracowników, Współpracowników oraz wszystkich Przyjaciół Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na Inaugurację roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 02 października 2017 roku o godz. 12.30 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1.

Wykład inauguracyjny pt. Przyczyny bogactwa narodów wygłosi dr hab. Radosław Koszewski, profesor PW.

Serdecznie zapraszamy !!!

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".