Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

Seminaria doktorskie

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej prowadzone są seminaria doktorskie z ekonomii i z filozofii dla pracowników i studentów studiów doktoranckich. Dla każdego seminarium data zamknięcia listy uczestników przypada domyślnie na pierwszy dzień zajęć tego seminarium w semestrze lub po wyczerpaniu się miejsc. Rezygnację z zajęć prosimy zgłaszać telefoniczne pod numerem 22 234 64 17.

 

Uwaga! Doktoranci z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zapisują się na zajęcia na swoim Wydziale.

Stypendium na wyjazd do North China University of Technology

43115_201209201106381bGpi
North China University of Technology (Chiny) zaprasza 10 studentów Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w wymianie bilateralnej i do ubiegania się o stypendium Chinese Government Scholarship w semestrze wiosennym 2018 (od początku marca do połowy lipca). Uczestnicy wymiany otrzymają stypendium oraz darmowe zakwaterowanie.
Oferta skierowana do studentów WAiNS drugiego stopnia (w zakresie Business Administration).

Program ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Profesor Andrzej Biłat - redaktor naczelny "Studiów Semiotycznych"

bilat
Powstałe w 1970 r. „Studia Semiotyczne” należą do najbardziej cenionych polskich czasopism filozoficznych. Prof. Andrzej Biłat z WAiNS jest ich naczelnym redaktorem od grudnia 2015 r.

Doktor Robert Kędziora opublikował Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego

16425-kodeks-postepowania-administracyjnego-komentarz-robert-kedziora-okladka_1
Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazało się wznowienie Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa dra Roberta Kędziory, pracownika Zakładu Prawa i Administracji WAiNS.

Wystąpienie dra Michała Pręgowskiego na drugim seminarium WAiNS

pregowski

Zgodnie z danymi statystycznymi przywołanymi podczas wystąpienia, w polskich domach żyje obecnie ok. 7,4 mln. psów i 5,7 mln. kotów...

Przedstawiamy zapis z drugiego seminarium WAiNS (z 5 grudnia 2017 r.) z dr. Michałem Pręgowskim.

Wystąpienie dra hab. Marka Jakubiaka na trzecim seminarium WAiNS

jakubiak
Jaką rolę odegrały polskie akademickie uczelnie techniczne w budowie przemysłu II RP w okresie dwudziestolecia międzywojennego? Tematyka wystąpienia dra hab. Marka Jakubiaka związana jest z obchodami na Politechnice Warszawskiej setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dr Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska opublikowała podręcznik z prawa międzynarodowego publicznego

rzeszutko
Podstawowym celem książki dr Małgorzaty Rzeszutko-Piotrowskiej jest szczegółowa analiza uchwał prawotwórczych organizacji wyspecjalizowanych ONZ z uwzględnieniem procesu ich podejmowania.

prof. PW Justyna Łacny w radio TOK FM

Łacny
19 lutego 2018 r., dr hab. Justyna Łacny, prof. PW, w radio TOK FM, w audycji „Magazyn Europejski” wyjaśniała przedłożoną przez Komisję Europejską propozycję warunkowości, tj. uzależnienia wypłaty państwom członkowskim funduszy UE od przestrzegania przez te państwa zasady praworządności (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej). Zapraszamy do odsłuchania audycji pod tym linkiem.

prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka i dr Agnieszka Tomczak - IV seminarium WAiNS

arrows-1577985_1920
We wtorek, 6 marca 2018 r. o godzinie 14 w sali 206 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się czwarte posiedzenie seminarium WAiNS. Tytułem spotkania będzie Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne w oddziaływaniu na rozwój terytorialny. Referaty wygłoszą: prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka oraz dr Agnieszka Tomczak. Spotkanie poprowadzi dr Eligiusz Nowakowski.

dr Paweł Stacewicz zaprasza na seminaria z filozofii nauki

Doktor Paweł Stacewicz zaprasza pracowników i studentów na seminaria z filozofii nauki, które odbywają się raz w miesiącu, w pokoju 228, zazwyczaj w czwartki. Spotkania mają charakter wykładowo-dyskusyjny. Uczestniczą w nich wybitni specjaliści z różnych ośrodków akademickich,  a w tym nestor polskiej logiki i filozofii prof. Witold Marciszewski.

Na najbliższym spotkaniu w dniu 13.03.2018, wyjątkowo we wtorek, o godz. 17.00, referat pt. "Abstrakcja i idealizacja w geometrii i topologii" wygłosi prof. Rafał Gruszczyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy!

Dr Bartłomiej Skorwon weźmie udział w Dysputach Pitagorejskich w CSZ PW

Dysputy-Pitagorejskie-IV-20.03.2018

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich pt. ”Moc myślenia”, 20 marca 2018, godz. 16.15 w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Oprócz udziału Dyrektora Centrum - prof. Stanisława Janeczko, zastępcy Dyrektora - prof. Piotra Przybyłowicza, gośćmi specjalnymi będą dr Leszek Mellibruda oraz dr Bartłomiej Skowron.

Szczegóły na stronie CSZ PW

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".