Nowelizacja Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

24 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”, regulująca procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE).

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.:

 • wprowadzenia funkcji Rzecznika Funduszy Europejskich
 • prowadzenia konkursów w rundach
 • ograniczenia obowiązku przedkładania niektórych dokumentów
 • ograniczenia liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektu
 • sprawniejszego przygotowania wniosków i ich ocena
 • profesjonalnej oceny projektów
 • udziału Wojewodów w systemie wdrażania programów regionalnych (RPO)
 • mechanizmu wycofania środka odwoławczego (protestu)
 • ułatwień w realizacji projektów partnerskich
 • ochrony dóbr intelektualnych wnioskodawcy
 • ułatwień w rozliczaniu środków unijnych

 

Powyższe zmiany będą miały wpływ na proces pozyskiwania oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE.

Szersze informacje dostępne na stronie  Ministerstwa Rozwoju.

Treść ustawy.

Nowelizacja Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.