Ogłoszenia Dziekanatu

Poniżej znajdują się aktualne ogłoszenia Dziekanatu.

Zapisy na zajęcia WF

Pobierz plik (msword, 295,50 kB)

I rok studiów licencjackich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych - szkolenie z BHP

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązuje wszystkich studentów rozpoczynających pierwszy semestr studiów w Politechnice Warszawskiej.

Ukończenie szkolenia jest warunkiem zaliczenia semestru/roku studiów.

dotyczy konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

W związku z rozstrzygnięciem konkursów OPUS 13  i PRELUDIUM 13 ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki uprzejmie informujemy, że obsługa administracyjna umowy i projektów w kontaktach z NCN przebiegać będzie w formie elektronicznej.

Listy studentów przyjętych na specjalizacje w ramach kierunku Administracja:

  • na studiach stacjonarnych I stopnia: Bezpieczeństwo narodowe - (PDF)
  • na studiach stacjonarnych II stopnia: Bezpieczeństwo narodowe Polski - (PDF)
  • na studiach stacjonarnych II stopnia: Finanse i bankowość - (PDF)

Stypendia i zapomogi

Po odbiór decyzji stypendialnej należy zgłosić się do Pani Pauliny Czeredys, pok. 207 (Dziekanat WAiNS) w godzinach przyjęć studentów (link), z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (PDF).