Ogłoszenia Dziekanatu

Poniżej znajdują się aktualne ogłoszenia Dziekanatu.

Zapisy na zajęcia WF

Pobierz plik (msword, 295,50 kB)

I rok studiów licencjackich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych - szkolenie z BHP

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązuje wszystkich studentów rozpoczynających pierwszy semestr studiów w Politechnice Warszawskiej.

Ukończenie szkolenia jest warunkiem zaliczenia semestru/roku studiów.

dotyczy konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

W związku z rozstrzygnięciem konkursów OPUS 13  i PRELUDIUM 13 ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki uprzejmie informujemy, że obsługa administracyjna umowy i projektów w kontaktach z NCN przebiegać będzie w formie elektronicznej.

Zwiedzanie wystawy Instytutu Goethego

W dniu 14.03.2018  o godzinie 16.00 Studium Języków Obcych zaprasza na połączone z warsztatami zwiedzanie wystawy Instytutu Goethego „Erfinderland Deutschland”. Przewodnikiem po wystawie będzie lektor DAAD na Politechnice Warszawskiej, mgr Jan-Moritz Bogdanovic. Wystawa znajduje się w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

Spotkanie osób zainteresowanych o godzinie 15.55 w holu Wydziału MINI PW.

Więcej informacji dotyczących wystawy: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/war/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21153964