Kontakt

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (WAiNS)

(Gmach Główny PW)

pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

Sekretariat dziekana i prodziekanów

pokój 203

tel. +48 22 234-64-17

tel. +48 22 234-59-58

fax +48 22 825-37-46

e-mail: ans@ans.pw.edu.pl

Kierownik dziekanatu - URLOP

mgr Marta Strzemieczna

pokój 207

tel. +48 22 234-64-33

e-mail: dziekanat@ans.pw.edu.pl

Studia stacjonarne I stopnia oraz drugi rok studiów stacjonarnych II stopnia

mgr Kamil Kraszewski

pokój 207

tel. +48 22 234-57-88

e-mail: dziekanat_st@ans.pw.edu.pl

Studia niestacjonarne oraz pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia

mgr inż. Agata Masternak

pokój 207

tel. +48 22 234-63-09

e-mail: dziekanat_nst@ans.pw.edu.pl

Laboratorium komputerowe WAiNS

Pl. Politechniki 1

pok. 222

tel. +48 22 234-62-39

dr inż. Krzysztof Urbaniak (kierownik), e-mail: k.urbaniak@ans.pw.edu.pl

lic. Artur Gerczak, e-mail: a@ans.pw.edu.pl

inż. Jacek Pawłowski, e-mail: j@ans.pw.edu.pl

Samorząd studencki WAiNS

Pl. Politechniki 1,

pok. 405/4

tel. +48 22 234-62-02

e-mail: wrs-ains@samorzad.pw.edu.pl

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

mgr Elżbieta Jendrzejczak

pokój 229A

tel. +48 22 234-15-40

e-mail: e.jendrzejczak@ans.pw.edu.pl

dyżur: środy, godz. 13.15-14.15

Rzecznik zaufania WAiNS i Politechniki Warszawskiej

dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz

pokój 228A

tel. +48 22 234-51-07

e-mail: rzecznik.zaufania@ans.pw.edu.pl