Wolontariat naukowy

Mając na uwadze misję Politechniki Warszawskiej odnoszącą się do moralnego i naukowego zobowiązania kształtowania postaw twórczych przyszłych absolwentów, w trosce o podnoszenie jakości i poziomu wiedzy oraz umiejętności w sferze prowadzenia badań naukowych osobom studiującym na Uczelni, a mających w przyszłości legitymować się szerokimi kompetencjami zawodowymi, jako kadra naukowa przygotowaliśmy projekt „Wolontariat naukowy” skierowany do studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. W jego ramach chcielibyśmy zaproponować wszystkim zainteresowanym studentom Wydziału Administracji i Nauk Społecznych zdobywanie kwalifikacji w zakresie prowadzenia badań naukowych. Naszym celem jest zarówno przygotowanie Państwa do prowadzenia badań, jak i umożliwienie udziału w badaniach prowadzonych przez naukowców z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Zasady wolontariatu naukowego

 • Udział w badaniach jest możliwy po zgłoszeniu prowadzącemu badania chęci wzięcia w nich udziału i po wyrażeniu zgody przez prowadzącego badania na włączenie studenta do badań.
 • Student zobligowany jest do przedłożenia zaświadczenia o przyjęciu na wolontariat naukowy Prodziekanowi ds. nauczania.

W semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 do wolontariatu naukowego zgłoszone zostały następujące tematy:

 • Status prawny uchodźców w Unii Europejskiej, prowadząca: dr Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska,
 • Ochrona interesów uczestników rynku finansowego, prowadząca: dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW,
 • Cywilizacja informacyjna i prawo cywilizacji informacyjnej, prowadzący: dr hab. Jacek Janowski, prof. PW,
 • Prawo autorskie w opinii studentów, prowadzący: dr hab. Gabriela Jyż, prof. PW, dr Agnieszka Woźniak, dr Cezary Woźniak, Dr Adriana Bartnik,
 • Prawo do mieszkania jako prawo obywatela, prowadzący: dr Agnieszka Woźniak, dr Cezary Woźniak.
 • Procesowe gwarancje ochrony praw strony w postępowaniu administracyjnym, prowadzący: dr hab. Robert Suwaj, prof PW
 • Obowiązki organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, prowadzący: dr hab. Robert Suwaj, prof PW
 • Ustalanie faktów istotnych dla sprawy w postępowaniu administracyjnym, prowadzący: dr hab. Robert Suwaj, prof PW
 • Uzasadnienie decyzji administracyjnej, prowadzący: dr hab. Robert Suwaj, prof PW
 • Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w wybranych obszarach, prowadzący: dr hab. Robert Suwaj, prof PW
 • Analiza praw pacjenta i roli Rzecznika Praw Pacjent, prowadzący: dr Sebastian Sikorski
 • Samorząd terytorialny w ochronie zdrowia, jako płatnik i podmiot tworzący podmioty lecznicze, prowadzący: dr Sebastian Sikorski
 • System Państwowego Ratownictwa Medycznego, prowadzący: dr Sebastian Sikorski

Szczegółowe informacje o tematach badawczych znajdują się w Dziekanacie.

Studenci zainteresowani udziałem w wolontariacie powinni zgłosić się do prowadzących tematy badawcze.

Dokumenty:

Zaświadczenie, wzór — załącznik nr 2 uchwały Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wolontariatu naukowego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych (DOC)