mgr Justyna Orimolade

Absolwentka kierunku Filozofia Przyrody Nieożywionej na Wydziale Filozofii KUL Magisterium: "Intelligibilność Wszechświata w kontekście współczesnej kosmologii". W latach 2009 - 2010 odbyła stypendium zagraniczne na University of St. Thomas w St. Paul, MN, USA. W 2010 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uczestniczka programu Transformation.doc (listopad 2015) na Uniwersytecie w Lund, Szwecja (program realizowany w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami"). Od 2012 pracuje jako asystent w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowania naukowe

  • Filozofia przyrody.
  • Filozofia kosmologii: filozoficzna problematyka pojawiająca się w kontekście osiągnięć współczesnej kosmologii, zwłaszcza zagadnienia intelligibilności i przygodności Wszechświata.
  • Relacje między nauką a filozofią, nauką a religią

Publikacje

  • Przygodność świata w oparciu o wybrane koncepcje współczesnej kosmologii, [w:] Marek Maciejczak, Lech Stachurski, Michał Stelmach, Justyna Szatan, Beata Witkowska-Maksimczuk, Jan Zubelewicz, O niektórych wartościach podstawowych" (w kręgu filozofii współczesnej) tom 2, Warszawa 2015, s.74-99, ISBN: 978-83-64003-57-8.
  • Rola symulacji komputerowych we współczesnej kosmologii, [w:] P. Stacewicz (red.), Informatyka a Filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego, Warszawa 2015, s. 105-116, ISBN: 978-83-7814-437-3.
  • Czy Wszechświat jest dostrojony do życia, [w:] "Humanistyka i przyrodoznawstwo" nr 19 (2013), s. 39-53
  • Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Odpowiedź Hryhorija Skoworody, [w:] A.Drabarek, Z. Król (red.) "Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?"", Wydawnictwo AON, Warszawa 2013, s. 228-233

Konferencje

  • Referat pt. "Is the Universe contingent?" wygłoszony ramach konferencji Destiny – Coincidence – Contingency, 18 maja 2015