mgr Anna Małkowska

Absolwentka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Studia ukończone z wyróżnieniem.

Inne funkcje i zajęcia

  • Pełnomocnik Dziekana WAiNS ds. Programu Erasmus.

Zainteresowania badawcze

Prawo administracyjne, prawo handlowe, ochrona praw zwierząt.

 

Wybrane publikacje

  • Legierska U., Małkowska A., Kultura organizacji w administracji, w: Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, red. H. Kisilowska, E. Malak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010.
  • Małkowska A., Partnerstwo publiczno-prywatne a zrównoważony rozwój, w: Rozwój zrównoważony a budowa marki miejsca, red. E. Sobczak, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2011.